A munkaszerződés - a munkajogviszony kezdete

 

Van-e munkajogviszony munkaszerződés nélkül?

Van, bár alapszabály, hogy a munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat. Vagyis amennyiben a munkáltató késlekedik a munkaszerződés megírásával, úgy annak hiányára egyáltalán nem hivatkozhat jogvita esetén.

Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek?

A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak, de jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel (ahol van ilyen) ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.
A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk:

 1. a munkavállaló személyi alapbérében,
 2. munkakörében,
 3. munkavégzési helyében.

A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait.

A munkáltató további tájékoztatási kötelezettsége

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót köteles tájékoztatni

 1. az irányadó munkarendről,
 2. a munkabér egyéb elemeiről,
 3. a bérfizetés napjáról,
 4. a munkába lépés napjáról,
 5. a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
 6. a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 7. arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 8. a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

A munkáltató a munkavállalót a munkaköri feladatokról, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről tájékoztatja. A munkáltató a fenti tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni. 

Dr. Menyhárt Zsolt ügyvéd,
A Profiszerzodes.hu jogi szakértője

 
[Dr. Menyhárt Zsolt - 2009. szeptember 14. 22:41]
 
Saját értékelésed: Nincs, Átlag: 4.5 (4 szavazat)