A blogger válaszol 2.

 1.) Az egyik olvasónk felvetette azt a kérdést, hogy kölcsönadná a számítógépét, de a későbbiekben szeretné tudni igazolni a tulajdonjogát, ehhez milyen szerződést írjanak alá az ismerősével?

Mindenképpen jó, ha néhány keresetlen szóval összefoglalják annak a lényegét, ami a felek között végbement (kik?, mikor?, hol?, mit csináltak?), majd ezt mindketten tanúkkal vagy tanúk nélkül aláírják. Vita esetén ezzel már akár a bíróság, akár bármilyen más hatóság (pl. APEH) tud mit kezdeni. A megállapodás csak és kizárólag ingyenes lehet és határozott időtartamra vonatkozhat, mert a szerződést egy konkrét eredmény létrehozása céljából kötik a felek. A dolog szaporulata a kölcsönadót illeti, ilyen lehet pl. tudományos kutatásokhoz szoktak felkérni szabad számítógépes kapacitással rendelkezőket, hogy ezen kutatás céljaira ajánlják fel a fennmaradt szabad területüket. Amennyiben eredményes a kutatás, akkor a segítők között pl. pénznyereményt sorsolnak ki. Ha ilyet nyer a kölcsönvevő, akkor ez a kölcsönadót illeti meg. A kölcsönvevőnek még azzal is tisztában kell lennie, hogy a fenntartással kapcsolatos költségek is őt terhelik. Pl. amennyiben a túl heves kattintgatástól elszáll az egér, akkor annak pótlásáról saját költségén kell gondoskodnia.

http://www.profiszerzodes.hu/hitel/kolcson-szerzodes-ket-maganszemely-kozott

2.) A másik olvasónk pedig olyan szerződést kért, amellyel földterületet tud bérbe venni növénytermesztés céljából.

Fontos tudnunk, hogy ennél a kérdésnél a jogszabály előírja az írásbeliséget, ill. további kötöttségként szerepel, hogy jogszabály a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti. Ezenkívül tudnunk kell még azt is, hogy nemzetgazdaság szempontból az állam a termőföld megvásárlása elé különféle akadályokat gördít, ill. különböző személyeknek elővásárlási jogokat biztosít. Jó hír viszont, hogy a haszonbérleti szerződéssel nem ennyire szigorú a szabályozó. Mind belföldi, mind külföldi magánszemély és jogi személy is köthet ilyen szerződést. Ugyanakkor ilyen szerződés legfeljebb húsz éves időtartamra köthető és a bérelhető terület nagyságnak is van egy felső határa.

http://www.profiszerzodes.hu/ingatlanberlet/haszonberleti-szerzodes-termofoldre-maganszemelyek-kozott

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 14. 03:57]
 
Nincs még értékelés