A blogger válaszol 16. - meghatalmazás földhivatali ügyintézésre

Egyik megkeresőnk megkérdezte, hogy a fontos ügyfelei védelme érdekében milyen szerződést kellene aláíratnia a kinyomtatott anyagot szállító és intéző futárokkal, hogy az így szükségszerűen le nem zárt iratokban foglalt információk ne kerüljenek avatatlan kezekbe.

Jól ismerjük azt a kitételt: „András megbízza Máriát, hogy nevében a Meghatalmazások Ellenőrzését Vizsgáló Hatóság előtt teljes körűen eljárjon”. Ez annak a meghatalmazásnak a szövege, amit a meghatalmazott odaad az ügyintézőnek és ezért jogosulttá válik arra, hogy aláírja másnak pl. az útlevél kérelmét. De ez csak a jogviszony egyik oldala, emellett a jogviszony létrejöttéhez szükség van egy megbízásra is, ami pedig egy külön szerződés.

Itt található olyan szerződésminta, amely rendezi a mögöttes megbízási jogviszony összes kérdését. A szerződés egyik fontos eleme a titoktartásra vonatkozó rész, amely kiterjed bárkire, akinek a kezébe kerül az irat a földhivatali benyújtásig. A megbízónak pedig nem kell tudnia, hogy kinek a kezébe is kerül az irat, mert a megbízott vállal felelősséget, ha ún. teljesítési segédet vesz igénybe, vagyis pl. ha fennakad autóval a forgalmi dugóban és magához rendeli az egyik biciklis futárját, hogy segítse már ki ebből a helyzetből, hogy az irat időben beadásra kerüljön.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. március 11. 08:22]
 
Nincs még értékelés