A bérlő jogai és kötelezettségei

A bérleti jogviszony esetében elválik egymástól a tulajdonjog két oldala: a jogi és a ténybeli, vagyis a tulajdonlás és a birtoklás, használat. Tehát a tulajdonlás fogalma kiürül, ezért fontos, meghatározzuk, hogy a bérleti díj ellenében a tulajdonjog gyakorlásának milyen oldaláról mond le a tulajdonos.

A bérlő kötelezettségei:

  • bérleti díjat fizetni – itt meg kell különböztetni a bérleti díjat és az egyéb használattal kapcsolatos költségeket (pl. rezsi, parkolóhely használati díj, stb.)
  • használati engedélyeket beszerezni – amilyen célra a bérlő igénybe veszi az ingatlant, ahhoz neki kell megteremtenie a működési feltételeket
  • rendeltetésszerű használat – a bérlőnek ezt magára nézve és az általa hozott más személyre nézve is biztosítania kell
  • ellenőrzés tűrése – biztosítani a jogot a tulajdonosnak, hogy a tulajdonát ellenőrizze
  • mindennapos használat közben felmerült hibák, hiányosságok kijavítása
  • bérleti jogviszony megszűnése esetén eredeti állapotban visszaszolgáltatni

A bérlői jogai:

  • a szerződés keretei között birtokolni, használni a bérlet tárgyát – pl. ingatlan bérlete esetén, ha a bérlő előre kifizette bizonyos időre a bérleti díjat és nincs helye rendkívüli felmondásnak, akkor a tulajdonossal szemben is védelmet élvez
  • átalakítás, berendezés – a bérlő számára fontos, hogy a bérlet ideje alatt számára személyessé váljon a bérlet tárgya; annak megszűnése után ezeket a változásokat eredeti állapotukba kell visszaállítania
  • a bérlet tárgyát lehetetlenné tevő hibák kijavítását követelheti, ill. annak el nem végzése esetén elállhat a szerződéstől
  • albérlet – amennyiben a bérleti szerződés lehetővé teszi, akkor a bérlő másnak bérbe adhatja a bérlet tárgyát, akinek magatartásáért úgy felel, mintha maga vette volna igénybe

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. április 15. 11:29]
 
Saját értékelésed: Nincs, Átlag: 5 (1 vote)